زرتشت صفری

نام کاربری :
ندارم
وب سایت :
http://www.ahangevafaa.blogfa.com
جزییات :
زرتشت صفری متولد 12 اسفند 1360. دانشجوی رشته ی زبان شناسی دانشگاه رویهمتون لندن و عضو گروههای موسیقی عجم و نغمه

نوشته های زرتشت صفری: