مجید اسدپور

نام کاربری :
majid
وب سایت :
جزییات :
مجید اسدپور؛ متولد فروردین ماه 63 ؛ در حال حاضر کارشناس پاره وقت در فلسطین (البته از نوع خیابونش، متاسفانه)؛ علاقه مند به: 1- مطالعات اسلامی به ویژه قرآن و سنت، فلسفة اسلامی، تاریخ علوم اسلامی 2- مطالعات علم و فناوری؛ سبک زندگی، رسانه 3- فلسفه (به ویژه فلسفه و تاریخ علم؛ فلسفة اخلاق؛ فلسفه دین) 4- سینما و ادبیات (به ویژه فارسی) 5- عکاسی و کوه پیمائی 6- زندگی حشرات؛ به ویژه مورچه و زنبورعسل 7- میوه ی ممنوعه! 8- ...

نوشته های مجید اسدپور:

برگه‌ی بعد »