ابراهیم غلامزاده

نام کاربری :
ebrahim
وب سایت :
جزییات :
وکیل پایه یک دادگستری- مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیمان لامرد- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس- رئیس هیات مدیره شرکت الیاف شیشه خرم بید- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه معادن کسرای پارسیان- تحصیل در مقطع کارشناس ارشد حقوق خصوصی و در حال حاضر دانشجوی حقوق تجاری اقتصادی بین الملل

نوشته های ابراهیم غلامزاده: