حمید اسدپور

نام کاربری :
asadpur_hamid
وب سایت :
http://www.faha.blogfa.com
جزییات :
حمید اسدپور . 28 ساله . دانشجوی کارشناسی ایمنی دانشگاه تابناک واحد لامرد . کشتی گیر

نوشته های حمید اسدپور: