نتیجه انتخابات شوراها در اَهِل

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۲ (دیده شده 527 بار)

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر اهل تابع بخش اشکنان، شهرستان لامرد میرساند، با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای عبدالله زمانی نژاد نام پدر علی دارای ۱۰۵۷ رای

۲- آقای محمد دلشاد نام پدر ماندنی دارای ۱۰۳۶ رای

۳- آقای حسن حیدری نام پدر محمد دارای ۱۰۲۸ رای

۴- آقای مختار صمدی نام پدر مندنی دارای ۹۳۵ رای

۵- خانم سروگل تقی پور نام پدر خورشید دارای ۹۳۰ رای

۶- آقای عبدالله نوروزی نام پدر غلامعباس دارای ۶۶۸ رای

۷- آقای ارشاد شهامت نام پدر عبدالله دارای ۱۸۱ رای

۸- آقای سام بستان نام پدر غلام دارای ۵۹ رای

۹- آقای محمد نصیری نام پدر نصرالله دارای ۳۳ رای

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

فرماندارشهرستان لامرد

Comments are closed.