استودان‏هاى خوزى

شهریور ۸ام, ۱۳۸۸ (دیده شده 609 بار)

 استودان خوزى با تزیینات مثلثى شکل در فاصله ۹ کیلومترى جنوب شرقى شهر مهر و در جنوب روستاى خوزى قرار دارد. این محوطه در بخش کوهپایه در دره معروف به تنگ خوزى واقع شده است. آثار این محوطه را حفره‏اى چهارگوش کنده شده در دیوار صخره‏اى کوه به ابعاد ۶۰ در ۵۰ سانتى‏متر تشکیل مى‏دهد.

 

این استودان یا دخمک‏ها به شکل طاقچه‏اى در ارتفاع دو مترى از سطح زمین، در نماى صخره کنده شده‏اند. صخره از جنس سنگ‏هاى رسوبى نرم است و به همان اندازه که کار کندن یک استودان در آن به سهولت امکان‏پذیر بوده، عمل فرسایش آن نیز، در طى زمان به راحتى صورت گرفته است. هم‏اینک بخش زیرین این استودان، به کلى دچار فرسایش شده و از بین رفته است. در بخش پایین دامنه این صخره قطعه سنگ‏هاى بزرگى روى هم انباشته شده که احتمالاً این قطعه سنگ‏ها در اثر فرسایش و یا لرزش ناگهانى در این قسمت، از محل اصلى خود جدا شده است.بخش بیرونى دهانه ورودى این استودان به شکل چارچوبى عمودى به ابعاد ۲۰ در ۵۰ سانتى‏متر است. در این قسمت گرداگرد دهانه ورودى، در ردیف قاب چهارگوش تو در تو حجارى شده که نماى استودان را دربرمى‏گیرد. ابعاد اولین ردیف قاب چهارگوش دور دهانه ۷۰ در ۶۰ سانتى‏متر و دومین ردیف ۸۰ در ۷۰ سانتى‏متر است. پهناى هر کدام از این قاب‏ها ۱۰ سانتى‏متر است.

 در دو ردیف افقى بخش بالا، تزیینات مثلثى شکل توپرى کنده‏کارى شده است. اندازه هر کدام از این تزیینات مثلثى شکل در ضلع قاعده هشت و ارتفاع هر کدام از آنها ۱۰ سانتى‏متر است و بدین ترتیب در ردیف بیرونى نه و در ردیف داخلى هفت مثلث توپر ایجاد شده است.فضاى درونى این استودان به شکل حفره‏اى چهارگوش به ابعاد ۷۰ در ۶۰ سانتى‏متر و عمق ۶۰ سانتى‏متر است. زوایاى گوشه‏ها در این قسمت، در محل ارتباط کف و یا سقف یا دیواره‏هاى اطراف، کاملا راست گوشه نیست و با کمى انحنا ایجاد شده است. در بخش داخلى این استودان، پستى و بلندى خاصى وجود ندارد. جز این که در کف استودان، سوراخى به قطر ۲۰ سانتى‏متر وجود دارد. این سوراخ پس از ۱۵ سانتى‏متر عمق به یک فضاى بزرگ‏تر باز مى‏شود. متأسفانه بخش زیرین کف استودان، در امتداد این سوراخ در اثر فرسایش از بین رفته و از حالت اولیه خود خارج شده است.این اثر در تاریخ۱۰/۱۰/ ۱۳۸۱ با شماره ۶۷۷۱ در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.

منابع: اسناد سازمان میراث فرهنگى استان فارس / تحقیقات میدانى.
کوروش کمالی سروستانی
منبع نوشته: سایت دانشنامه فارس

Comments are closed.